การศึกษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ปริญญาตรี ปริญญาโท เรียนอย่างมีคุณภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครวันจันทร์-เสาร์ 8:00-17:00น. นโยบายส่วนบุคคล สอบถามได้ค่ะ

ข่าวสารต่างๆ / NewUpdate

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่4

(การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557

ณ อาคารทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต วัชรพล

ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์

เรียนต่อ ป.โท MBA ม.เวสเทิร์น

www plbba . com

รับสมัครเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท MBA
มหาลัยเวสเทิร์น ฟรี! ค่าสมัครเรียน รับจำนวนจำกัด . . .

ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 8 หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 8 หลักสูตร

    ระดับปริญญาโท เปิดสอน 5 หลักสูตร

การศึกษาต่อปริญญา

Prev
Next

สารสนเทศนักศึกษา / พูดคุยออนไลน์

บรรยากาศ การอบรม กิจกรรมต่างๆ

Business Man
การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 1
Business Man
การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 2
Business Man
การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 3
Business Man
การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 4