การศึกษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ปริญญาตรี ปริญญาโท เรียนอย่างมีคุณภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย
เปิดรับสมัครวันจันทร์-เสาร์ 8:00-17:00น.
นโยบายส่วนบุคคล สอบถามได้ค่ะ

ข่าวสารต่างๆ / NewUpdate

โอกาสดีๆมาถึงท่านแล้ว การศึกษาสำหรับคนทำงาน เพื่อคุณวุฒิที่สูงขึ้น ปริญญาของผู้ใหญ่ เรียนผ่านเน็ต login เรียนได้ตลอดเวลา เรียนที่บ้าน ที่ทำงาน ก็ได้ ผ่อนชำระค่าเทอมเป็นรายเดือนเหมาะสำหรับทุกคน
ที่ต้องการเพิ่มคุณวุติการศึกษาให้ตนเอง

  VDO แนะแนวการศึกษา


  กิจกรรม"CMHE & CYBER U ครั้งที่ 17"

  การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

  วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น.
  ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล


  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่  บรรยากาศ การอบรม กิจกรรมต่างๆ

  Business Man
  การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 17
   
  Business Man
  การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 16
  Business Man
  Western Training Cyber u ครั้งที่ 2
   
  Business Man
  Western Training Cyber u ครั้งที่ 3
  Business Man
  Western Training Cyber u ครั้งที่ 1
   
  Business Man
  สานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์น ครั้งที่ 8
  Business Man
  การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 1
   
  Business Man
  การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 2
  Business Man
  การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 3
   
  Business Man
  การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 4
  Business Man
  การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 5
   
  Business Man
  การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 6
  Business Man
  การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 7
   
  Business Man
  การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 8
  Business Man
  การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 9
   
  Business Man
  การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 10
  Business Man
  การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 11
   
  Business Man
  การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 12

   ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์


การศึกษาต่อปริญญา

Prev
Next
สนใจเรียน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ จะมีอาจารย์แนะแนวโทรแจ้งรายละเอียดแก่ท่านค่ะ (กรอกเข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะ)
   
สอบถามรายละเอียดสมัครเรียน
อาจารย์ แหม่ม

อาจารย์ ต่อง

อาจารย์ แป้ง
โปรแกรมสนับสนุน

 • นิสิตควรรู้
  สารสนเทศนักศึกษา / พูดคุยออนไลน์  วิธีการเข้าเรียนวิชาต่างๆ